Kadın ve Erkek Dost Olabilir mi?

Bu konu ile ilgili milyonlarca yazı, kitap, makale yazılmıştır. Kadın ve erkek dost olabilir mi? Bir erkek olarak benim bu konudaki görüşüm bunun mümkün olamayacağı yön&uum...